pytanie o umowę o prace

autor: ~Aneta 2015-12-30 23:44:58   
0
Mam pytanie o umowe o pracę. Czy na umowie możliwe jet wpisanie wynagrodzenia za pracę w kwocie netto?? na żadanie ?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: admin 2015-12-31 00:04:06   
0
Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I PK 250/13) orzekł, że umowa o pracę powinna wskazywać wynagrodzenie w kwocie brutto.
dodaj komentarz


autor: gość 2015-12-31 00:14:17   
0
Wynagrodzenie netto jest  różnicą między wynagrodzeniem brutto a odliczeniami takimi jak: składki zusowskie i zaliczkę na podatek dochodowy oraz możliwych potrąceń określonych w art. 87 kodeksu pracy takich jak sumy egzekwowane przez komornika na  alimenty, lub inne długi, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne.
Oznacza to, że rzeczywista wysokość wynagrodzenia netto może się różnić w poszczególnych miesiącach i  kwota wynagrodzenia netto nie może być określona w umowie o pracę.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź