świadczenie przedemerytalne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

autor: ~Krzysztof 2015-12-31 00:30:44   
0
Po likwidacji działalności gospodarczej pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Jakie jeszcze warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2015-12-31 00:36:31   
0
Przedewszystkim trzeba zakończyć prowadzenie działąlności gospodarczej poprzez upadłość. Ogłoszenie upadłości prowadzonej działalnościjrst warunkiem do nabycia świadczenia przedemerytalnego. Sama likwidacja lub zawieszeni) działalności i wyrejestrowanie jej z ewidencji działalności gospodarczej nie wystarcza.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność jeśli spełniają łącznie warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy przedemerytalnej,czyli do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciły składki na ubezpieczenia społeczne,
 
do dnia ogłoszenia upadłości ukończyły co najmniej 56 lat kobieta i 61 lat mężczyzna, 
oraz
posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Mam nadzieję że pomogłam
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź