Facebook

W obecnych czasach Facebook ju?? dawno przesta?? pe??ni? rol? wy???cznie portalu spo??eczno??ciowego. Aktualnie jest to bowiem zaawansowane narz?dzie, kt??re z powodzeniem mo??emy wykorzysta? w celu promocji naszej firmy, a prezentowany dzia?? z pewno??ci? nam to u??atwi. Zawarte tutaj informacje pozwol? nam przekona? si? jak skuteczna mo??e by? taka forma promocji. Nauczymy si? pozyskiwa? nowych klient??w, oraz aktywnie dba? o najlepszy wizerunek budowanej marki. Co wi?cej takie rozwi?zania s? nie tylko w pe??ni bezp??atne, ale tak??e przynosz? natychmiastowe efekty, co jeszcze bardziej powinno przekona? sceptyk??w do aktywnej promocji za po??rednictwem tego portalu.

1. Czy warto założyć stronę firmy na Facebooku?
2. Jak stworzyć profil firmy na Facebooku?
3. Czy Apple kupi Facebooka?
4. Sklep internetowy na Facebooku
5. Czy Facebook jest bezpieczny?