social media

Social media ?? je??eli to okre??lenie nic ci nie m??wi, to zapewne nie masz tak??e profilu na Facebooku i nie korzystasz z mikroblog??w takich jak Blip, czy Twitter, bo to w??a??nie s? social media. T? nazw? okre??lamy wszystkie te internetowe portale, w kt??rych to u??ytkownicy tworz? tre??? i kt??re kreuj? spo??eczno??ci (st?d s??owo ??social?). Social media w ostatnim czasie zacz???y by? coraz intensywniej wykorzystywane do cel??w marketingowych, gdy?? s? do tego celu wprost idealne, daj?c mo??liwo??? trafienia z przekazem do zainteresowanych nim os??b.

1. Jak stworzyć profil firmy na Facebooku?
2. Sklep internetowy na Facebooku
3. Twitter dla firm