pieczątka firmy

Pieczątka firmy – chociaż bardzo wiele osób uważa, że jest ona konieczna do prowadzenia działalności gospodarczej, jej posiadanie wcale nie jest nakazane przez polskie prawo. Przyjęło się jednak, że każda firma powinna posiadać swoją pieczątkę, zawierającą podstawowe dane, czyli nazwę firmy, adres pod jakim ona funkcjonuje, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a czasem także numer REGON nadawany przez GUS. Bez firmowej pieczątki niemal niemożliwe jest na przykład założenie firmowego rachunku bankowego.

1. Czy pieczątka firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela?