REGON

REGON – jest to dziewięciocyfrowy numer, nadawany przez Główny Urząd Statystyczny, który przydzielany jest każdemu podmiotowi gospodarczemu w Polsce. Otrzymują go tak osoby fizyczne rejestrujące jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki czy organizacje pozarządowe. Jego głównym celem jest uproszczenie prowadzenia przez Główny Urząd Statystyczny ewidencji podmiotów gospodarczych działających an terenie Polski. Numer ten można uzyskać po złożeniu wniosku do GUS.

1. Jak długo czeka się na REGON?
2. Na jakim druku trzeba złożyć wniosek o Regon?