urząd statystyczny

Urząd statystyczny – instytucja, która zajmuje się zbieraniem danych statystycznych na temat wielu dziedzin życia w Polsce oraz analizowaniem ich i opracowywaniem na podstawie wykonanych analiz dotyczących przyszłości. Główny Urząd Statystyczny powstał zaraz po zakończeniu I wojny światowej i funkcjonuje do dnia dzisiejszego, z przerwą na czas trwania II wojny światowej. W GUSie obowiązek rejestracji mają na przykład osoby rejestrujące działalność gospodarczą, które otrzymują tam numer REGON.

1. Jak długo czeka się na REGON?