windows

Windows ?? komputerowy system operacyjny stworzony przez Billa Gatesa i produkowany przez jego firm?, Microsoft. Pierwsza jego wersja ujrza??a ??wiat??o dzienne w 1985 roku, za?? jej p????niejsze wersje zdoby??y ogromny udzia?? w rynku dzi?ki takim produktom jak Windows 95, Windows 98, Windows XP oraz Windows 7, kt??re uwa??ane s? za najlepsze. Cho? oskar??any i praktyki monopolistyczne, Microsoft wci??? jest absolutnym liderem, gdy?? system Windows jest obecnie zainstalowany na 92% komputer??w na ??wiecie i 99% w Polsce.

1. Jaki system operacyjny wybrać do firmy?