ZUS

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest to instytucja państwowa, która w Polsce jest odpowiedzialna za realizację zadań pozostających w zakresie ubezpieczeń społecznych. Istnieje od 1934 roku, z przerwami na lata II wojny światowej oraz okres od 1955 do 1960 roku, kiedy to został na krótko zlikwidowany. Zajmuje się on między innymi zarządzaniem obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, kontrolowanie osób, w stosunku do których orzeczono czasową niezdolność do pracy oraz wypłacanie świadczeń, jak renty i emerytury.

1. Jak płacić składki do KRUS zamiast do ZUS?
2. Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy muszę je ozusować i opodatkować?
3. Jak płacić niższe składki ZUS?
4. Jakie płaci się składki za osobę współpracującą?
5. Czy zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu podlega „oskładkowaniu" i opodatkowaniu?
6. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Do którego ZUS przekazać dokumenty do ZUS pracownika czy ZUS, w którym opłacamy składki?
7. Czekam na wypłatę zasiłku chorobowego z zusu? Ile czasu to może trwać?
8. Odwołanie od decyzji ZUS
9. Na jakim druku ZUS wyrejestrować firmę z ZUS, która wcześniej była zawieszona?
10. wzór na wyliczenie zasiłku chorobowego za każdy dzień (do ręki)
11. Jak wypełnić zus dra 2012
12. Aktualna wersja Płatnika
13. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
14. Jakie zaświadczenie z ZUS do wychowawczego?
15. Formularz KOA ZUS
16. ZUS dla nowych firm
17. Składki zus umowa zlecenie 2012
18. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2012
19. Składka preferencyjna ZUS w 2012r.
20. Do kiedy płaci się ZUS?
21. Jak uniknąć ZUS-u?
22. Ile wynosi emerytura rolnicza?
23. Składki ZUS działalności gospodarczej
24. Umowy zlecenia a składki ZUS-owskie
25. Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego
26. Składki społeczne
27. Czy pracodawca płaci ZUS?
28. ZUS - zmiany w emeryturach
29. Świadczenia na rehabilitację a składki na ZUS
30. Jaki jest termin zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS-ie?
31. Czy jeśli zawiesiłem firmę muszę informować ZUS?