składki

Składki – każda osoba pracująca lub też prowadząca działalność gospodarczą i nie będąca rolnikiem zgodnie z polskim prawem jest zobowiązana do wpłacania comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne: np. emerytalne, rentowe czy zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem osoby prowadzące działalność rolniczą rozliczają się z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, która jest w znacznym stopniu dotowana przez budżet państwa, dzięki czemu składki do KRUS są znacznie niższe.