word

Word ?? jest to edytor tekstu stworzony przez firm? Microsoft w 1983 roku, kt??ry jest cz???ci? pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office. Pierwsze jego wersje pozwala??y jedynie na pisanie w nim tekst??w, jednak kolejne by??y szybko uzupe??niane o dodatkowe u??yteczno??ci takie jak mo??liwo??? dodawania obrazk??w, ???cz do stron internetowych i tak dalej. Obecnie ta aplikacja cieszy si? bardzo du??? popularno??ci?, zw??aszcza w??r??d klient??w biznesowych, podczas gdy w??r??d klient??w indywidualnych konkurencj? jest darmowy program Writer z pakietu Open Office.

1. Czym otworzyć plik z rozszerzeniem .docx?
2. Jak dokument Word zapisać w PDF?