Giełda Papierów Wartościowych

Informacje na temat dzia??alno??ci i funkcjonowania Gie??dy Papier??w Warto??ciowych. Dowiemy si? st?d m.in czym dok??adnie jest ta instytucja, oraz jakimi prawami si? ona rz?dzi. Ponadto zyskamy wszelk? niezb?dn? wiedz?, pozwalaj?c? nam na rozpocz?cie przygody z gie??d? jako gracz b?d?? inwestor. W??r??d zamieszczonych materia????w znajdziemy tak??e wiele praktycznych porad dotycz?cych samego inwestowania. Nauczymy si? skutecznie kalkulowa? stopie?? ryzyka, oraz szybko i sprawnie podejmowa? kluczowe decyzje.

1. Ile można zarobić na akcjach GPW?
2. Izostal na GPW
3. Jak zarobić na giełdzie?