urlop oklolicznościowy

Urlop okolicznościowy – to okresowe zwolnienie z pracy, które pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu pracownikowi w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i nie dających się przewidzieć okoliczności, które uniemożliwiają bycie obecnym w pracy. Urlopy takie daje się w wymiarze 2 dni w przypadku narodzin dziecka, ślubu albo pogrzebu osoby najbliższej, zaś jeden dzień wolny od pracy przysługuje z tytułu ślubu dziecka, pogrzebu członka dalszej rodziny, albo osoby nad którą sprawowało się opiekę.

1. Czy na ślub brata należy się urlop okolicznościowy?