ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne – składki, które płacone są przez osoby pracujące do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazywane są następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest źródłem finansowania ubezpieczeń zdrowotnych. NFZ podpisuje umowy z placówkami opieki zdrowotnej, w których opisane są świadczenia jakie w tych miejscach mogą bezpłatnie uzyskać osoby ubezpieczone. Osoby płacące składki mogą też liczyć na bezpłatną opiekę zdrowotną za granicą, jeśli podróżują z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.