konto firmowe

Bardzo cz?sto decyduj?c si? na konkretne konto firmowe opieramy si? na takich samych kryteriach jak przy wyborze konta indywidualnego. Takie za??o??enie jest jednak sporym b???dem, kt??rego z pewno??ci? nie pope??niliby??my znaj?c wcze??niej tre??? przedstawianego dzia??u. To z niego dowiemy si? bowiem wszelkich informacji na temat optymalnego wybierania konta dostosowanego do potrzeb naszej firmy. Dodatkowo w??r??d zamieszczonych materia????w znajdziemy tak??e por??wnania ofert najpopularniejszych kont dla firm, oraz dowiemy si? w jaki spos??b zarz?dza? obs??ug? bankow? firmowego konta.

1. W jakim banku najlepsze konto firmowe?
2. W jakim banku założyć konto firmowe?