UE

1. Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej?
2. Jaki jest obecnie obowiązujący logotyp EFS?
3. Bezrobocie w Unii Europejskiej
4. Co to jest Karta Praw Podstawowych (KPP)?
5. Przelewy pieniężne do Polski z krajów UE
6. Przesyłanie pieniędzy do Polski z zagranicy