prawo jazdy

Prawo jazdy – to dokument, który upoważnia osobę, na którą jest wystawiony do prowadzenia określonego rodzaju pojazdów mechanicznych. W Polsce prawo jazdy może zdobyć osoba pełnoletnia, która odbędzie specjalny kurs składający się z części teoretycznej i praktycznej, a następnie zda państwowy egzamin. Różne rodzaje prawa jazdy uprawniają jego posiadacza do prowadzenia na przykład motorowerów oraz motocykli, małych pojazdów osobowych i ciężarowych, dużych samochodów ciężarowych, czy też autobusów.