pracodawca

Pracodawca – to osoba fizyczna, albo instytucja na rzecz której wykonujemy pracę. Jest to strona odpowiadająca za podaż na rynku pracy, podczas gdy za popyt odpowiadają pracownicy. Pracodawca poszukując osób do pracy określa wymagania jakie stawia wobec kandydatów, zakres ich obowiązków na oferowanym stanowisku, a także wynagrodzenie, jakie oferuje za spełnianie tych obowiązków, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalane na każdy rok i ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów.