kredyt

Decyzja o zaci?gni?ciu kredytu z pewno??ci? musi zosta? poprzedzona dok??adnym zastanowieniem si? nad nim oraz kalkulacjami. Te jednak ci???ko by??oby przeprowadzi? bez podstawowej wiedzy, jak? zawiera prezentowany dzia??. Dowiemy si? bowiem z niego jakimi kryteriami ocenia? poszczeg??lne oferty bank??w, oraz w jaki spos??b wybra? najbardziej korzystne rozwi?zanie. Dodatkowo poznamy proste metody pozwalaj?ce oszacowa? rzeczywisty koszt kredytu. Praktyczne przyk??ady jakie si? tutaj znalaz??y w przejrzysty spos??b poka??? nam natomiast pu??apki zawarte w niekt??rych umowach bankowych, oraz w sposoby na ich unikni?cie.