wynagrodzenie

Wynagrodzenie – jest to rodzaj gratyfikacji w postaci finansowej lub w postaci świadczeń w naturze, jaką otrzymują za wykonaną pracę osoby zatrudnione. W zależności od rodzaju zatrudnienia wynagrodzenie może być wypłacane okresowo, tak jest w przypadku na przykład umowy o pracę (w Polsce zwykle co miesiąc, w niektórych krajach zachodnich co tydzień), lub po wykonaniu zadań co do których strony się umówiły, jest tak w przypadku choćby umowy zlecenia, czy umowy o dzieło.