podatek

Podatek – jest to rodzaj daniny, jaką opłaca obywatel na rzecz skarbu państwa, albo samorządu i z której dochody wykorzystywane są na ich potrzeby. Wyróżnia się dwie główne grupy podatków: bezpośrednie, czyli takie, które są płacone biorąc pod uwagę dochód podatnika, albo posiadany przez niego majątek oraz pośrednie, które uiszczane są przez niego podczas kupowania towarów i usług, na przykład VAT lub podatek akcyzowy. Wiele osób chcąc unikać konieczności płacenia podatków pozostaje w tak zwanej szarej strefie.

1. Jak rozłożyć podatek na raty?
2. Jak rozliczyć podatek w PIT od zysków osiąganych z giełdy?
3. Czy za umorzony czynsz trzeba zapłacić podatek?
4. Czy od aukcji Allegro płaci się podatek?
5. Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy muszę je ozusować i opodatkować?
6. Czy można zapłacić umorzony podatek?
7. Rozliczenie podatku za 2010
8. Czy podatek vat jest kosztem?
9. jak obliczyć zaliczkę na podatek
10. Czy od spadku płaci się podatek?
11. Jaki podatek od sprzedaży samochodu?
12. Jak obliczyć podatek w 2012?
13. Podatki w Polsce rodzaje
14. Jak liczyć podatek tonażowy?
15. Podatek od darowizny 2012
16. Podatek od gruntu 2012
17. Podatek od bonów towarowych 2012
18. Jaki jest podatek od lokat w 2012?
19. Podatek od mieszkania 2012
20. Podatek od kupna samochodu używanego
21. Podatek od umowy zlecenia w 2012
22. Podatek od umowy o dzieło w 2012
23. Podatek od materiałów budowlanych 2012
24. Podatek od towarów i usług w 2012
25. Podatek od zysków kapitałowych w 2012
26. Jak obliczyć podatek przy ryczałcie?
27. Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce
28. Stawki podatku od nieruchomości
29. Jakie są odsetki od zaległości podatkowych?
30. Podatek od wynajmu mieszkania
31. Deklaracja podatku od nieruchomości
32. Zwrot podatku za materiały budowlane
33. Podatki dochodowe w 2013 r.
34. Czy za paczki dla pracownika z okazji świąt płaci się podatek?
35. Czy cashback trzeba opodatkować?
36. Podatek od umowy zlecenia w 2013
37. Etat + Działalność + Leasing
38. Czy przy likwidacji działalności gospodarczej płaci się podatek VAT?
39. Co to jest podatek FIT?
40. Zwrot VAT dla osób fizycznych z tytułu wydatków budowlanych w 2014 roku
41. Czy w 2014 r. obowiązkowo płaci się VAT od zaliczek ?
42. Jaki jest termin złożenia deklaracja i rozliczenia podatku VAT i akcyzy?