premier

Premier – czyli w Polsce Prezes Rady Ministrów, osoba stojąca na czele rządu i odpowiedzialna za sprawowanie władzy wykonawczej, czyli dbaniem o wprowadzanie w życie przepisów uchwalonych przez władzę ustawodawczą, sejm i senat.. Premier jest powoływany i odwoływany przez prezydenta RP na wniosek większości posłów zasiadających w parlamencie. Zajmuje się on koordynacją działań wszystkich ministerstw i zarządzaniem krajem, a także jest reprezentantem kraju poza jego granicami, na różnych forach międzynarodowych.

1. ile zarabia premier?