pełen etat

Umowa o prac? na pe??en etat zdecydowanie jest najbardziej po???dan? przez pracownik??w, jednak jako pracodawcy powinni??my ??wiadomie podejmowa? decyzj? o jej zawarciu. Z tego te?? powodu prezentowany dzia?? oferuje nam swoiste kompendium wiedzy na ten temat. Dowiemy si? st?d m.in. czym charakteryzuje si? umowa na pe??ny etat oraz z jakimi obwarowaniami prawnymi si? wi???e. Dodatkowo poznamy prawa i obowi?zki pracownika oraz pracodawcy zwi?zanych tego typu umow?, oraz nauczymy si? rozwi?zywa? sytuacje konfliktowe. Poza tym dok??adna analiza poszczeg??lnych typ??w um??w pozwoli nam podejmowa? bardziej ??wiadome decyzje w zakresie formalnego stosunku mi?dzy nami i pracownikami.

1. Czy pracując na pełnym etacie mogę założyć działalność gospodarczą?