szpital

1. Czy szpitale mogą pobierać od pacjentów opłaty za prąd?