opłaty

1. Czy szpitale mogą pobierać od pacjentów opłaty za prąd?
2. Podatki w gminie