kieszonkowe

Jednym z odwiecznych dylemat??w przed jakim stoj? rodzice jest to, czy dawa? dziecku kieszonkowe, oraz w jakiej wysoko??ci powinno ono by?. M.in. odpowiedzi na te pytania znajdziemy jednak w prezentowanym dziale. Dowiemy si? z niego w jakim wieku powinni??my dawa? dzieciom kieszonkowe, oraz na jakich zasadach powinno by? ono ??wyp??acane?. Opr??cz tego zyskamy wiedz? na temat sposob??w, dzi?ki kt??rym nauczymy dziecko szacunku do pieni?dzy, a tak??e optymalnie dostosujemy wysoko??? kieszonkowego do jego wieku i zachowania. Jednocze??nie warto zaznaczy?, ??e prezentowane materia??y zosta??y opracowane przez psycholog??w oraz specjalist??w ds. wychowywania dzieci, a zawarte tutaj porady bardzo ??atwo daj? si? zastosowa? w praktyce.

1. Kieszonkowe dla dzieci