nadgodziny

1. Ile dostanę za nadgodziny?
2. Ile za nadgodziny w 2012 roku?