dodatkowy zasiłek opiekuńczy

1. Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?