zwolnieienie z podatku

1. Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?