pracownik

Pracownik – jest to każda osoba fizyczna, która pracuje na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy o pracę, umowy mianowania, umowy wyboru, umowy powołania, albo spółdzielczej umowy o pracę. W rozumieniu prawa pracownikami nie są te osoby, które wykonują jakąś pracę na rzecz swego pracodawcy na podstawie umów regulowanych przez przepisy prawa cywilnego, czyli na przykład umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło. Pracownik ma poza wynagrodzeniem prawo do dodatkowych świadczeń, na przykład płatnego urlopu.

1. Chciałbym wiedzieć, jakie prawa przysługują kobiecie karmiącej w pracy ?
2. Co wpisać w ustępie 4 punkcie 11 świadectwa pracy (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003) r
3. Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy musze je ozusować i opodatkować?
4. Czy zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu podlega „oskładkowaniu" i opodatkowaniu?
5. jaki jest termin wydania pracownikowi i przekazania do urzędu skarbowego PIT-11 w razie ustania zatrudnienia w trakcie roku
6. Czy kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
7. Kiedy mija termin przekazania przez pracodawców PIT-11?
8. Czy pracodawca może ujawnić bankowi dane pracownika?
9. Jak długo pracownik może być na zwoleniu lekarskim?
10. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
11. Pracownik na zwolnieniu lekarskim
12. Czy za paczki dla pracownika z okazji świąt płaci się podatek?
13. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi odbyć badania lekarskie?
14. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi odbyć szkolenie BHP?
15. Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
16. Ponowne zatrudnienie pracownika