zwolnienie

Zwolnienie (lekarskie) – to dokument wystawiany przez lekarza, który stwierdza czasową niezdolność danej osoby do świadczenia pracy z powodu konieczności rekonwalescencji. Zwolnienie wypisywane jest na specjalnym druku ZUS ZLA i jest dla przeznaczone dla pracodawcy, który po jego otrzymaniu musi usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy. Pracownik który pozostaje na zwolnieniu lekarskim ma prawo do otrzymywania 80% swojego wynagrodzenia, jeżeli będzie chory dłużej niż przez 33 dni w roku, pieniądze wypłacać mu będzie nie pracodawca, a ZUS.