komputer

W dzisiejszych czasach komputer sta?? si? bardzo wa??nym elementem wyposa??enia biura i chyba nie ma osoby, kt??ra by si? z tym nie zgodzi??a. Mniej oczywisty jest natomiast wyb??r odpowiedniego sprz?tu i oprogramowania, jednak w tym zakresie pomo??e nam w??a??nie prezentowany dzia??. Znalaz??y si? w nim bowiem szczeg????owe informacje na temat sprz?tu jakiego b?dziemy potrzebowa? w naszej firmie. Dzi?ki zawartym tu informacjom b?dziemy w stanie sprawie okre??li? jaki zestaw oka??e si? dla nas najlepszy, oraz jakie oprogramowanie b?dzie przydatne, a czasem nawet niezb?dne w pracy. Dzi?ki temu unikniemy pomy??ek oraz niepotrzebnych koszt??w, a te niestety nader cz?sto si? zdarzaj? i warto si? przed nimi zabezpieczy?.

1. Parametry twojego komputera.
2. Jaki komputer do małej firmy?
3. Czy mogę odliczyć VAT faktury dokumentującej zakup sprzętu komputerowego?
4. Jak wprowadzić do firmy prywatny komputer na który nie mam faktury ani rachunku?
5. Jak zainstalować Skype na komputerze?