przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa są to jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą. Obecnie słowo „przedsiębiorstwo” utożsamiane jest ze słowem „firma”, podczas gdy jeszcze przed kilkoma dekadami jego znaczenie było nieco inne. Przedsiębiorcami określa się zaś osoby fizyczne, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą, na przykład w formie jednoosobowych firm, czy też spółek. Przedsiębiorstwa są głównym źródłem wpływów do budżetu ze względu na płacone przez nie rozmaite podatki.

1. Kwalifikacja przedsiębiorstw