przedszkole

Przedszkole – niestety w Polsce to wciąż towar deficytowy, o czym najlepiej świadczy fakt, że w największych miastach do niektórych placówek zapisywane są dzieci jeszcze przed narodzeniem. Przedszkoli prowadzonych przez samorządy jest za mało w miastach, a na wsiach nie ma ich niemal w ogóle, natomiast placówki prowadzone przez przedsiębiorców aby się utrzymać muszą żądać od rodziców wysokiego czesnego, co ogranicza grupę ich klientów do wyłącznie najbogatszych rodziców dzieci będących w wieku przedszkolnym.

1. Jak założyć przedszkole?