pomysł na biznes

Pomysł na biznes – trzeba go posiadać, jeżeli zakłada się działalność gospodarczą i jest on nie mniej ważny niż środki finansowe posiadane na starcie. Dobry pomysł na biznes może zapewnić sukces i szybkie osiągnięcie zysków z prowadzonej działalności, dlatego przez przystąpieniem do działania korzystnie jest dokładnie przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”, a najlepiej sporządzić biznesplan, w ramach którego ujęta zostanie specjalna analiza SWOT, czyli oszacowanie wad i zalet pomysłu, jego mocnych stron i zagrożeń na jakie może napotkać.

1. Jak założyć przedszkole?