umowa o dzieło

Umowa o dzieło – to umowa regulowana przepisami prawa cywilnego, zgodnie z którą jedna strona, zwana zamawiającym oczekuje określonego efektu jako wyniku pracy, zaś druga strona, zwana przyjmującym zamówienie zgadza się takie dzieło wykonać. Umowa o dzieło nazywana jest „umową rezultatu”, ponieważ zapłata należy się stronie przyjmującej zamówienie za jedynie ukończone dzieło, nie zaś za proces wykonywania pracy, jak ma to miejsce w przypadku innej umowy z kodeksu cywilnego – umowy zlecenia.

1. Umowa o dzieło na działalności gospodarczej
2. Podatek od umowy o dzieło w 2012
3. Druk rachunku umowy o dzieło
4. Składki umowa o dzieło