pokrewieństwo

1. Na jakich zasadach rodzic może zatrudnić syna lub córkę?