odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest specyficznym rodzajem świadczenia przysługującym osobom odchodzącym na emeryturę. Warto jednak zawczasu poznać wszelkie regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia. W związku z tym w prezentowanych materiałach znajdziemy dokładnie omówione kryteria regulujące to świadczenia, a także dowiemy się jakie warunki należy spełnić aby je uzyskać. Poznamy także wysokość należnej nam odprawy oraz ścieżkę postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych. Z prezentowanej wiedzy mogą zatem skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawcy.

1. Czy informację o odprawie emerytalnej lub rentowej wpisuje się w świadectwie pracy ?
2. Czy mogę dostać odprawę emerytalną?
3. Odprawa emerytalna 2012