odprawa rentowa

1. Czy informację o odprawie emerytalnej lub rentowej wpisuje się w świadectwie pracy ?