obsługa długu

1. Koszty obsługi długu publicznego w 2011 r.