dni wolne

Prawo do dni wolnych z tytułu wykonywanej pracy jest jednym z podstawowych praw pracownika. Na tym jednak bardzo bardzo często kończy się klarowna wiedza jaką posiadamy na ten temat. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bowiem dosyć zagmatwane. Prezentowany dział stawia sobie jednak za zadanie wyjaśnić nam je w przystępny sposób. Zawarte tutaj materiały w jasny sposób prezentują komu i po jakim czasie przysługują dni wolne, oraz jaki jest ich wymiar. Zapoznając się z zawartymi tutaj informacjami dowiemy się także jakie prawa i obowiązki spoczywają na pracowniku i pracodawcy z tytułu dni wolnych. Każdy z nas jest zatem w stanie skorzystać z zawartej tutaj wiedzy oszczędzając jednocześnie czas, który poświęciłby na zbieranie tych informacji z wielu różnych źródeł.

1. Dni wolne w 2011 r.