urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy – przeznaczony jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi i może być wzięty zarówno przez ojca, jak i matkę dziecka, na okres maksymalnie do 3 lat. Może z niego skorzystać każdy, kto jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i ma za sobą co najmniej 6 miesięcy pracy w danej firmie. W czasie przebywania na urlopie świadczenia do ZUS opłacane są przez skarb państwa, zaś osoby o dochodach w rodzinie poniżej 504 zł netto dodatkowo otrzymują dodatek w wysokości 400 zł.