PIT-11

PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obowiązek sporządzenia PIT11 spoczywa na tym pracodawcy, który nie dokonuje rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 za pracownika.