PIT-11

PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obowi?zek sporz?dzenia PIT11 spoczywa na tym pracodawcy, kt??ry nie dokonuje rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 za pracownika.