FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstał w celu chronienia praw pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Warto się zatem zawczasu zapoznać z prawami jakie przysługują nam w momencie, gdy taka sytuacja nastąpi. Prezentowane tutaj materiały w szczegółowy sposób wyjaśniają zasady obowiązujące w ramach FGŚP. Dowiadujemy się stąd ponadto kto i w jakiej sytuacji może ubiegać się o środki w ramach funduszu, oraz w jaki sposób przebiega cała procedura uzyskania świadczenia. Informacje te są zatem niezwykle ważne dla każdego z nas, gdyż nigdy nie możemy wykluczyć, że pewnego dnia sami nie znajdziemy się w podobnej sytuacji.

1. Pracownica wraca z urlopu wychowawczego od kiedy nie płacić za nią składek Na FP i FGŚP? I jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe ZUS?