umowa zlecenie

Umowa zlecenie – to druga, obok umowy o dzieło, z umów regulowanych przepisami kodeksu cywilnego. Zwana jest także często „umową starannego działania”, w której strony zwane zleceniodawcą i zleceniobiorcą umawiają się na określoną zapłatę w zamian za wykonanie określonej czynności, która nie zakończy się wytworzeniem dzieła, jak w umowie o dzieło. Przedmiotem umowy zlecenia może więc być na przykład obsługa księgowa firmy na określony okres, albo też codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych.