podatek vat

Podatek VAT ?? to podatek od towar??w i us??ug, zwany te?? podatkiem od warto??ci dodanej, kt??rego nazwa pochodzi od skr??tu angielskiej nazwy Value Added Tax. W Polsce funkcjonuje od 1993 roku. Jest on p??acony na ka??dym etapie ??a??cucha dostaw, od producenta, a?? po finalnego nabywc?, na podstawie faktur, kt??re wystawia sprzedawca towaru lub us??ugi. Niekt??ry dobra nie s? opodatkowane podatkiem VAT, inne maj? jego r????ne stawki, w zale??no??ci od klasyfikacji towaru lub us??ugi, kt??re wynosz? obecnie od 0 do 23 procent.

1. Jak odliczyć Vat z faktury Vat marża zakup? Kupiłem samochód ciężarowy?
2. Kiedy należy przeprowadzić spis z natury dla podatku Vat?
3. podatek vat
4. Jak przyspieszyć zwrot VAtu?