kasa

1. Do jakiej wartości przedsiębiorca może przyjąć do kasy wpłatę gotówkową ?
2. Prowadzenie kasy w firmie