wpłata gotówkowa

Wpłata gotówkowa – to jeden ze sposobów opłacenia faktury, polegający na zapłaceniu za kupowany towar lub usługę na miejscu, gotówką. Alternatywnymi metodami płacenia należności są faktury przelewowe, które zwykle mają termin płatności przesunięty na tydzień, dwa tygodniu lub miesiąc od daty zakupu, lub faktury kompensacyjne, wystawiane wtedy, gdy dwie firmy rozliczają się ze swoich wzajemnych transakcji bezgotówkowo, świadcząc sobie wzajemnie usługi albo wymieniając towarami.

1. Do jakiej wartości przedsiębiorca może przyjąć do kasy wpłatę gotówkową ?