badanie techniczne

Każda firma posiadająca na wyposażeniu samochody lub sprzęt musi zwrócić szczególną uwagę na badania techniczne posiadanych maszyn. To od nich zależy bowiem bezpieczeństwo pracy, oraz spełnienie szeregu rygorystycznych norm i przepisów. Informacje tutaj zawarte pozwolą nam poznać wszelkie przepisy dotyczące badań technicznych posiadanego sprzętu. Dowiemy się stąd m.in. kiedy i gdzie najlepiej przeprowadzić takie badania oraz jak zapewnić sobie najwyższą bezawaryjność maszyn, pozwalającą na bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie firmy.

1. Firma kupiła nowy samochód czy l jest obowiązkowe posiadanie zaświadczenia za stacji diagnostycznej że auto jest ciężarowe i daje to prawo do odliczania Vat od paliwa?