bezrobocie

Wszelkie informacje dotyczące bezrobocia jako zjawiska, oraz problemów osób bezrobotnych. Materiały i porady zawarte w tym miejscu dotyczą ograniczanie ryzyka bezrobocia, oraz metod na zminimalizowanie jego skutków. Osoby bezrobotne mogą dowiedzieć się jakie są najbardziej skuteczne metody walki z bezrobociem, oraz w jaki sposób najkorzystniej szukać pracy. Przedsiębiorcy z kolei uzyskają szereg informacji na temat ograniczania bezrobocia oraz skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w taki sposób, aby było to korzystne zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.

1. Bezrobocie w Unii Europejskiej
2. Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
3. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2012?
4. Definicja bezrobocia
5. Stopa bezrobocia w Polsce w 2012 r.